หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริมนม (โรงเรียน) ชนิดยูเอชที (ชนิดกล่อง) ขนาด 200 มิลลิิลิตร ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ระยะเวลาตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2564 ถึง 25 มิถุนายน 2564 สำนักปลัด/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (แบบอัดท้าย) จำนวน ๑ คัน , รถบรรทุกน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ) สำนักปลัด/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 มิ.ย. 2564 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (แบบอัดท้าย) จำนวน ๑ คัน , รถบรรทุกน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ) สำนักปลัด/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมที่ทำการ อบต.บ้านมะเกลือ (อาคาร อปพร.) สำนักปลัด/อบต.บ้านมะเกลือ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงอาคารห้องสมุดเพื่อประชาชน หมู่ที่ 9 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนม (โรงเรียน) ชนิดยูเอชที (ชนิดกล่อง) ขนาด 200 มิลลิลิตร ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม งานการศึกษา สำนักปลัด/อบต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริมนม (โรงเรียน) ชนิดยูเอชที (ชนิดกล่อง) ขนาด 200 มิลลิลิตร ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 11 มิถุนายน 2564 งานการศึกษา สำนักปลัด/อบต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านมะเกลือ งานการศึกษา สำนักปลัด / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์          โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (แบบอัดท้าย) จำนวน ๑ คัน , รถบรรทุกน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ) สำนักปลัด/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2562 ]

  (1)     2