หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อวัสดุประปาหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕ (จำนวน ๓ รายการ) ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ม.ค. 2562 ]ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬาใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านมะเกลือ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2561 ]จ้างจัดเตรียมและตกแต่งสนามที่ใช้ในการแข่งขันและพิธีเปิด-ปิด ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านมะเกลือ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านมะเกลือ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2561 ]จ้างจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านมะเกลือ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2561 ]

  (1)