หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๓-๖๒๖๗ นครสวรรค์ กองช่าง / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อหนังสือเรียนประจำปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงน้ำใส หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะเกลือ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อหนังสือเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระงามหมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อหนังสือเรียนประจำปีงบประมาณ 2564 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าพระเจริญพรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อหนังสือเรียนประจำปีงบประมาณ 2564 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าพระเจริญพรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อหนังสือเรียนประจำปีงบประมาณ 2564 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าพระเจริญพรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างฐานวางถังน้ำ อบต.บ้านมะเกลือ หมู่ ๙ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จงนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมห้องสำนักงานปลัด อบต.บ้านมะเกลือหมู่ที่ 9 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ ๗๓๓๒ นครสวรรค์ (จำนวน 51 รายการ) กองช่าง/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7