หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 6000 ลิตร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 15.43 น. โดย คุณ ธัญพร แตงกวา

ผู้เข้าชม 7 ท่าน