หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต ศาสนสถานในตำบลบ้านมะเกลือ
นายอุดร ยะมก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ
นายประยุทธ์ สุขสำราญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน (โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ)
ใส่ใจการศึกษาแก่เยาวชนก่อนวัยเรียนด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงน้ำใส
อบต.บ้านมะเกลือ
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 
 
มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ทุกหลังคาเรือน
 
  มีประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ 3 แห่ง
 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านมหาโพธิ์
 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านมะเกลือ
 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านบึงปรัง
 
 
 
มีโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่เกือบทุกหลังคาเรือน
 
โทรศัพท์สาธารณะ 9 แห่ง
 
สถานีวิทยุชุมชน 1 แห่ง
 
หอกระจ่ายข่าวที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
 
หอกระจายข่าวที่ทำการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน 12 หมู่
 
 
รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขาด 4,000 ลิตรชนิด 6 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ จำนวน 1 คัน
 
รถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิดอัดท้ายพร้อมไฮโดรลิก ชนิด 6 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 1 คัน
 
รถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ มิซูบิชิ จำนวน 1 คัน
 
 
 
        ประชาชนภายในตำบลบ้านมะเกลือมีสภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เพราะมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำปิง ประชาชนมีความพร้อมทั้งในด้านของการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ถือเป็นพื้นฐานในการ เพิ่มศักยภาพภายในตำบล ให้มีการพัฒนายิ่ง ขึ้นไป